Category

Tin tức

Category
Coc Coc ra mat Bo giai phap chuyen doi so

Ngày 07/10/2022, Cốc Cốc vừa chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là Nền tảng số phục vụ người dân năm 2022. Nhân dịp này, Cốc Cốc đã công bố về Bộ giải pháp Chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chính phủ số, xã hội số cho toàn dân, qua đó hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.